Wednesday, April 29, 2009

Orang Kafir Tidak Dihalang Membaca Al-Quran

Terdapat satu perkembangan yang amat baik dalam usaha dakwah kepada Agama Islam di era pemerintahan Pakatan Rakyat di Negeri Perak Darul Ridzuan. Oleh kerana kelaziman bagi YAB Menteri Besar memulakan setiap perbincangan dengan ayat-ayat Al-Quran telah menyebabkan sebahagian daripada ayat-ayat yang dibaca telah menarik perhatian beberapa orang Exco bukan Islam. Maka muncullah satu fenomena baru dimana mereka juga turut menukilkan ayat-ayat tersebut dalam ucapan tersebut. Ini menyebabkan sebahagian daripada orang-orang Islam melatah dan menuduh mereka menghina al-Quran lantaran bacaan mereka mempunyai beberapa kesilapan sebutan dan makhraj huruf malah jauh sekali untuk menandingi bacaan para qari.

Namun apakah semata-mata kerana kekurangan tersebut menyebabkan mereka wajar dihalang daripada membacanya. Apakah halangan ini juga akan diperluaskan kepada mana-mana orang Islam yang sebahagiannya lebih banyak kesilapan dari segi tajwidnya. Tidakkah kewajipan orang Islam membetulkan bacaan mereka jika berlaku kesilapan dan ini tidak akan berlaku jika mereka dihalang daripada membacanya.
Hakikatnya al-quran bukanlah diturunkan semata-mata untuk Umat Islam shaja tetapi ianya sebagai rahmat kepada seluruh Alam. Ayat al-Quran sendiri banyak menggunakan perkataan "wahai manusia" yang merangkumi orang-orang bukan Islam. Maka bagaimanakah mereka mahu mendengar arahan Allah ini yang ditujukan kepada mereka sedangkan mereka dilarang daripada membacanya.
Walau apapun latar belakang bantahan ini, namun faktor apa sekalipun termasuk faktor politik tidak seharusnya mengatasi hukum Syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa tidak kita bertanya apa kata fuqaha' berkaitan perkara ini sebelum kita mengeluarkan sebarang kenyataan yang akhirnya menjejaskan keyakinan masyarakat terhadap ulamak dan menjauhkan orang bukan Islam daripada penghayatan agama suci ini.
Beberapa buah Kitab Feqah boleh dirujuk dalam hal ini dapat memberikan gambaran mengenai isu yang diperbincangkan ini. Di antaranya adalah :
Syeikh Muhammad al-Khatib al-Syarbini menjelaskan dalam Kitab Mughniyul Muhtaj, Jilid 1, halaman 72 :

أما الكافر فلا يمنع من القراءة القران لأنه لا يعتفد حرمة ذلك كما قاله الماوردي
Adapun orang kafir, maka tidak ditegah daripada membaca al-Quran, kerana tidak difatwakan haramnya perbuatan demikian, sebagaimana kata al-Mawardi"
Pengarang kitab I'anatut Talibin, jilid 1, halaman 69, telah memetik keterangan dari kitab Busyra al-Karim seperti berikut:

قال في بشرى الكريم ويشترط كونها من مسلم مكلف فلا يمنع الكافر منها ان لم يكن معاندا ورجي اسلامه ولا الصبى ولا المجنون اه
"Katanya dalam Kitab Busyra Al-Karim, dan disyaratkan bahawa dia seorang Islam yang Mukallaf. Maka tidak ditegah orang kafir daripada membaca al-Quran, jika dia tidak bersikap menentang dan diharap dia akan memeluk Islam"
Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Kitab Sabil al-Muhtadin, jilid 1, halaman 112 berkata:
"dan hanyasanya ditegah kafir daripada menyentuh mashaf kerana haram menyentuh dia itu terlebih muakkad dengan dalil haram menanggung dia serta hadas dan haram menyentuh ia dengan najis, bersalahan dengan membaca Quran kerana harus membaca dia serta hadas dan harus membaca dengan mulut yang kena najis"

Syeikh Daud al-Fatani, dalam Kitab Bughyah al-Tullab, jilid 1, halaman 49 pula berkata:
"dan keluar dengan kata muslim itu, orang kafir maka jangan ditegahkan dia daripada membaca Quran kerana tiada iktikad akan haramnya tetapi jika kita harap akan Islamnya"
Masalah dikatakan bahawa ianya dianggapa satu penghinaan terhadap Al-Quran maka hendaklah diteliti keadaan pembaca tersebut. Jika sekiranya jelas niatnya atau tindakannya memperkecil dan menghina isi kandungan atau ajaran dari ayat yang dibacakan maka tidak syak lagai bahawa ianya adalah haram dibiarkan dan wajib dihalang mereka daripada membacanya. Ini bukan sahaja khusus kepada orang bukan Islam malah lebih-lebih lagi terhadap orang Islam sendiri yang membaca al-Quran lalu menghinanya. Namun jika tiada tanda-tanda nyat penghinaan tersebut maka niat di hati pembaca kita serahkan kepada Allah dan tiadalah alasan kita untuk menghalang mereka membacanya. Malah sepatutnyalah orang yang Islam yang tidak mahu membaca dan merujuk kepada al-Quran mereka terhina dan teras malu kerana sebenarnya mereka lebih hina daripada orang kafir itu lantaran mereka menolak cahaya yang diberikan oleh Allah bagi menerangi kehidupan mereka sedangkan orang bukan Islam sekadar tumpang mengambil panduan dari kejauhan chaya petunjuk yang dikurniakan oleh Allah.

Sunday, April 26, 2009

ISU REDZUAN :PRIHATINKAH KITA

Kes pengislaman Mohammad Redzuan Abdullah atau nama asalnya Patmanathan al Krishnan serta usahanya mengislamkan anak-anaknya telah menarik perhatian banyak pihak sehingga cabinet masuk campur dan memutuskan bahawa status anak-anak kekal menganut agama asal ibu bapa masing-masing walaupun ibu atau bapa mereka kemudiannya memeluk islam.

Keputusan ini telah mengundang reaksi yang tidak selesa kepada masyarakat Islam .Banyak pihak tidak setuju dengan keputusan yang tergesa-gesa tanpa merujuk dahulu kepada mereka yang pakar seperti para ulama’ dan para mufti .Pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan seperti Persatuan Peguam Syari’e Malaysia ,Alliance Coordinating Committee of Islam (ACCIN), Angkata Belia Islam Malaysia(ABIM),Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA), MACMA ,Persatuan Peguam Pembela Islam dan beberapa petubuhan NGO lain telah menzahirkan keputusan mereka menolak keputusan cabinet tersebut.

Apabila dilihat dari perspektif syara’ isu ini diulas dalam bab hadhanah atau hak penjagaan anak.Ulama’ mazhab Syafie meletakkan antara syarat utama hak pejagaan anak ialah penjaga itu mestilah beragama Islam .Orang kafir tidak boleh diberi amanah untuk menjaga anak muslim kerana orang kafir tiada kuasa perwalian ke atas orang muslim.Dalilnya ialah firman Allah SWT :Bermaksud Allah sekali-kali tidak akan menjadikan orang-orang kafir berkuasa ke atas orang Islam (Surah An Nisa’ 141)Bahkan kemungkinan penjagaan anak-anak muslim oleh orang kafir akan membawa fitnah terhadap aqidah anak berkenaan.Sepertimana maklum antara maqasid as syariah (matlamat syariah) itu antaranya adalah menjaga agama.Pandangan ini juga dipersetujui oleh mazhab Hanbali.

Ulama’ Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan penjaganya mesti muslim tetapi mereka bersepakat bahawa jika aqidah dan amalan agama anak-anak muslim itu terancam sekiranya dijaga oleh penjaganya yang bukan muslim seperti membawa anak itu ke rumah ibadat bukan islam , membiasakan anak itu meminum arak dan memakan daging babi maka hak penjagaan itu mestilah diserahkan kepada penjaganya yang beragama Islam .

Pada pandangan saya ,keempat-empat mazhab meletakkan usaha menyelamatkan aqidah anak-anak adalah satu keutamaan yang tidak boleh ditawar-menawar.Pendekatan mazhab Syafie adalah sangat releven dalam konteks Negara kita.Muallaf atau saudara baru juga mempunyai hak seperti warga Negara yang lain dalam mempertahankan hak-haknya.

Dari sudut undang-undang Negara , dalam menyelesaikan sebarang kes yang melibatkan inividu muslim , mahkamah syariah adalah mahkamah yang telah diberi kuasa menyelesaikannya oleh perlembagaan Persekutuan melalui Perkara 121(1)(A).

Cadangan isu ini diberi bidang kuasa kepada mahkamah sivil dan bukan mahkamah Syariah jelas bercanggah dengan perlembagaan Persekutuan dan bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Persekutuan sepertimana keputusan mahkamah tersebut dalam kes Subashini.

Dalam Artikel 12(4) Perlembagaan Persekutuan pula memperuntukkan :Agama bagi seseorang yang berumur kurang daripada 18 tahun adalah ditetapkan oleh ibu atau bapaatau penjaganya. (parent or guardian).

Gesaan banyak pihak agar pihak kerajaan mengambil kira pandangan pihak-pihak yang pakar seperti pakar undang-undang dan pakar agama sebelum membuat apa-apa keputusan , lebih-lebih lagi perkara yang melibatkan umat Islam serta menyentuh agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Malaysia mestilah diberi perhatian oleh pihak kerajaan .Menteri yang menjaga hal ehwal agama Islam perlulah tegas dalam mempertahankan hak-hak orang Islam.

Apa yang menyedihkan juga apabila isu ini kurang diberi perhatian oleh umat Islam sendiri sedangkan pihak lain begitu prihatin mengikuti perkembangan isu ini secara dekat.

Disediakan oleh
Hj Zamri bin Hashim
Jabatan Mufti Perak

Monday, April 13, 2009

Improve Your Relationship with the Qur’an


So many people today talk and others really want to know about either non-muslim can read al-Quran or not( based from what happen in Bukit Gantang ) . But maybe we better ask ourselve.. what about our relation with al-Quran, how many times we read it per day, did we understand for every single word in al-Quran since we have read it in our childhood. So.. here is very good and practical article about Improve Your Relationship with the Qur’an. This original article can be search at http://www.islamonline.net with the same title. Please read it ..

Are you one of those people who rarely touches the Qur'an? Or do you read daily but don't find it is having the impact on you that it should? Whatever the case may be, these are some simple tips that can help you connect with the Qur'an.

  1. Before you touch it, check your heart. The key to really benefiting from the Qur'an is to check your heart first, before you even touch Allah's book. Ask yourself, honestly, why you are reading it. Is it to just get some information and to let it drift away from you later? Remember that the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) was described by his wife as a “walking Qur'an”: in other words, he didn't just read and recite the Qur'an, he lived it.
  2. Do your wudu' (ablution). Doing your wudu' is good physical and mental preparation to remind you that you are not reading just another book. You are about to interact with Allah, so being clean should be a priority when communicating with Him.
  3. Read only five minutes every day. Too often, we think we should read the Qur'an for at least one whole hour. If you are not in the habit of reading regularly, this is too much. Start off with just five minutes daily. If you take care of step one, in sha' Allah (Allah willing), you will notice that those five minutes will become ten, then half an hour, then an hour, and maybe even more!
  4. Make sure you understand what you have read. Five minutes of reading the Qur'an in Arabic is good, but you need to understand what you are reading. Make sure you have a good translation of the meanings of the Qur'an in the language you understand best. Always try to read the translation of what you have read that day.
  5. Remember, the Qur'an is more interactive than a CD. In an age of interactive CD-ROMs and computer programs, a number of people think books are passive and boring. But the Qur'an is not like that. Remember that when you read Qur'an, you are interacting with Allah. He is talking to you, so pay attention.
  6. Don't just read, listen too. There are now many audio cassettes and CDs of the Qur'an, a number of them with translations as well. It is great to put on your Walkman or your car's CD or stereo as you drive to and from work. Use this in addition to your daily Qur'an reading, not as a replacement for it.
Make du`aa' (supplication). Ask Allah to guide you when you read the Qur'an. Your aim is to sincerely, for the love of Allah, interact with Him by reading,

Saturday, April 11, 2009

Beza Lelaki dan Perempuan

Sesetengah pasangan cuba mencari persamaan antara mereka. Keduanya saling bertolak ansur dan berkorban, samada hati, perasaan dan keinginan demi mengekalkan persamaan. Namun terkadang kita lupa mengenai perbezaan antara kita yang perlu disedari dan diraikan. Sepatutnya kita mencari keserasian daripada perbezaan yang ada disamping menghargai persamaan yang ada. Jangan sekali-kali cuba membasmi perbezaan yang ada kerana fitrahnya tidak mungkin akan serupa dua manusia yang berbeza apatahlagi berlainan jantina. Sekadar contoh biasa cuba kita renungkan bersama.
1. Bila lelaki @ perempuan lambat dtg temujanji..
Lelaki kata: takpelah.. jalan jem.. nak buat camaner
Perempuan kata: awak memang selalu x tepati masa..
2. Bila lelaki @ perempuan lupa pada harijadi..
Lelaki kata: emm.. tak kisah pun..
Perempuan kata: dah tak sayang kat kita la tu..
3. Bila kita sakit..
Lelaki kata: dah makan ubat ke belum..
Perempuan kata: tidolah.. pas bangun tido ok la tu..
4. Bila lelaki @ perempuan tanya ..sayang kat kita tak?
Lelaki kata: mestilah sayang..
Perempuan kata: emm... sayang kot..
5. Bila lelaki @ perempuan nak pinjam duit sikit..
Lelaki kata: awak nak pinjam berapa?
Perempuan kata: bila awak nak bayar?..

Friday, April 10, 2009

Mengenang 60 tahun Syahidnya Hasan Al-Banna

Pada 12 Feb 2009 lalu, genap 60 tahun syahidnya Imam Hasan Al-Banna, seorang ulamak dakwah dari Mesir yang mengasaskan gerakan Ikhwan Muslimin pada tahun 1928. Penjajah British dan Raja Faruk menyangka dengan menembaknya mati di Jalan Ramses, Kaherah pada petang itu akan mematikan dakwah beliau dan British dapat memantapkan lagi kedudukannya menjajah Mesir.Namun yang berlaku adalah sebaliknya. Raja Faruk meninggal dunia pada 18.3.1965 dan British terpaksa meninggalkan Mesir pada 1952, sedangkan dakwah Ikhwan Muslimin terus hidup dan berkembang mekar sehingga ke hari ini ke lebih 100 negara di dunia. Yang membunuh telah mati dan pergi, manakala yang dibunuh terus hidup fikrah dan dakwahnya digerakkan oleh generasi demi generasi.

Kepada mereka yang bercita-cita tinggi mendidik diri, anak-anak dan generasi sehingga menjadi salah seorang para Mujaddid seperti beliau yang pernah memimpin salah sebuah perjuangan Islam akhir zaman ini, beberapa aspek kualiti yang ada pada beliau harus menjadi panduan kita. Untuk memendekkan posting ini, saya hanya menyentuh aspek ilmu sahaja terlebih dahulu melalui beberapa catatan memori beliau semasa di alam remaja dan belia di dalam kitab tulisannya "Muzakiraat Ad-Dakwah wa Ad-Dai’yah" (Memori Dakwah ini dan Pendakwahnya).

Jika berkesempatan, aspek-aspek ruh, organisasi dan sebagainya yang ada pada beliau yang juga menakjubkan akan disentuh di lain kesempatan, insyaallah.Dalam aspek kualiti ilmunya, Hasan Al-Banna sejak di bangku sekolah rendah lagi, sering membaca buku perpustakaan ayahnya di rumah. Ayah beliau, Ahmad Abdul Rahman Al-Banna, adalah seorang ahli hadis graduan Al-Azhar, bekerja sendiri dengan membaiki jam dan menumpu masa hayatnya dalam ilmu hadis. Beliau telah mengarang banyak kitab dan menyusun semula kitab musnad Imam Ahmad bin Hanbal (pengasas Mazhab Hanbali) dengan menulis kitab berjilid bertajuk “Fathul Rabbani fi Tartib Musnad Imam Ahmad”. Bahasa Arab dan ilmu Hasan Al-Banna di asah lebih tajam lagi sejak di sekolah rendah apabila dia sering membantu Asy-Syeikh Muhammad Zahran yang buta, dengan membacakan untuknya kitab demi kitab perpustakaan di rumah syeikh tersebut. (Untuk pengetahuan, sejauh mana kebolehan membaca tulisan Arab tanpa baris adalah salah satu kayu ukur kuat lemahnya seseorang dalam ilmu Bahasa Arab). Apabila Asy-Syeikh didatangi tetamu dari kalangan ulamak, si budak kecil ini turut duduk sama mendengar perbincangan ilmiah mereka dalam berbagai bidang seperti tafsir, hadis, aqidah, seerah, tasauf, feqah dan sebagainya. Kata Hasan Al-Banna, “Aku ingat kebanyakan nas-nas hadis yang aku hafaz adalah yang aku hafaz sejak ketika itu (bersama Syeikh Zahran ketika di bangku sekolah rendah” (rujuk Muzakirat Dakwah wad Daieyah, m/s 13).Ketika di sekolah menengah, beliau menghafaz keseluruhan Al-Quran dan suka menimba ilmu di luar pelajaran di sekolah. “Dua faktor. Pertamanya, perpustakaan ayah, dorongannya agar aku banyak membaca, belajar dan hadiahnya kepada aku berupa buku-buku yang aku masih menyimpannya sehingga ke hari ini.

Di antara yang banyak memberi kesan kepada aku ialah kitab Al-Anwar Al-Muhammadiah oleh Al-Nabhany, Mukhtasar Al-Mawahib Al-Laduniah oleh Al-Asqalany dan Nurul Yaqin oleh Asy-Syeikh Al-Khadary, majallah-majallah lama dan kitab-kitab yang berbagai. Di kampung Al-Mahmudiyah ketika di tahap sekolah menengah rendah aku sentiasa menunggu Asy-Syeikh Hasan Al-Kutuby di hari pasar malam di Jalan Farigh As-Sabr untuk menyewa buku-buku secara mingguan dengan harga beberapa milim (sen), kemudian menyewa lagi kitab-kitab lain pula pada minggu-minggu berikutnya... Buku yang sangat kuat kesannya dalam kalbuku ialah buku Kisah Amirah Zat Al-Himmah. Aku membacanya dan mendapati didalamnya mengandungi makna semangat, keberanian, cintakan tanahair, berpegang teguh dengan agama, jihad di jalan Allah, bertarung demi mendapat ketinggian dan keagungan, kemudian aku melihat pemuda pemudi hari ini membesar dengan pembacaan-pembacaan yang melonglaikan, melekakan, lemah dan alpa. Aku dapati alangkah jauh dan peliknya pendidikan lalu jika dibandingkan dengan pendidikan hari ini. Oleh itu, aku melihat kita sangat berhajat kepada santapan ilmu yang menghidangkan kepada generasi baru hari ini (pengertian-pengertian di atas) dalam berbagai bentuk seperti buku, riwayat, akhbar dan majallah” (Al-Muzakirat m/s 37).“Ketika di tahap ini juga, di luar pelajaran sekolah, aku menghafaz banyak mutun (ungkapan) dalam berbagai ilmu seperti Mulihah Al-I’rab oleh Al-Hariry, Al-Alfiah oleh Ibnu Malik, Al-Yaqutiah fil Al-Mustalah, Al-Jawharah fil Tauhid, Al-Rahbiah fil Mirath, Mutun Al-Sulmy fil Mantiq, Mutun Al-Qadury fil Fiqh Abu Hanifah, Mutun Al-Ghayah wa At-Taqrib oleh Abu Sujak dalam Mazhab Syafie, Manzumah Abn Amir dalam Mazhab Maliki. Sekali-kali aku tidak akan lupa dorongan ayah dalam menghafaz dengan beliau menggunakan kata-kata hikmat “Man hafaza Al-Mutun, haaza Al-Funun” (sesiapa yang menghafaz mutun (ungkapan-ungkapan), dia mendapat seni-seni). Kesan kata-kata hikmat tersebut dangat mendalam dalam jiwa ku hingga aku cuba menghafaz Murun Asy-Syatibiah fil Al-Qiraat sedang aku sendiri kurang arif istilah-istilah qiraat tersebut. Aku dapat menghafaz muqaddimahnya dan sebahagiannya masih ada dalam ingatan."Semasa di Darul Ulum, Universiti Kaherah, Hasan Al-Banna menceritakan, “Kehidupanku di Kaherah banyak dipenuhi dengan kunjunganku ke rumah Syeikh Ali Afandi, Perpustakaan As-Salafiah dan Ustaz Muhibbuddin, Dar Al-Manar bersama As-Sayyid Rasyid, rumah Asy-Syeikh Dajwy, rumah Farid Bek Wajdy, Perpustakaan Darul Kutub dan Masjid Syaikhun. Aku tidak lupa ujian lisan yang jalankan oleh Ustaz Abu Al-Fath Al-Fiqy dan Ustaz Najaty, di mana aku hadir dan bersedia dengan menghafaz 18,000 rangkap syair, sebanyak itu juga hafazan karangan-karangan sastera di antaranya Muallaqat Tarfah, sedang pada hari itu aku hanya ditanya satu rangkap dari Al-Muallaqat, 4 rangkap dari Qasidah Syauqy tentang Napolean dan perbincangan tentang Umar Khayyam. Aku tidak menyesal terhadap persediaan yang banyak yang telah aku buat, kerana sejak dari hari pertama lagi, niat aku belajar adalah demi ilmu dan bukan kerana peperiksaan” (Al-Muzakirat m/s 68).Posting pendek ini hanya mengambil beberapa kisah menarik berkait ilmu Hasan Al-Banna dan sudah tentu tidak mengukur jumlah ilmu seseorang bak lautan. Ia bertujuan mencetus kefahaman dan semangat bahawa Dakwah Islam ini asasnya ialah ilmu dan ikhlas, membentuk Fikrah atau Ideologi. Dari kedua-duanya lahirlah amal, jihad dan pengorbanan yang sahih, membentuk Jemaah atau Organisasi. Tanpa Fikrah yang sahih, Jemaah tidak terpandu dan menghasilkan natijah yang tersasar.

Semoga Allah mengurniakan kita apa yang dikurniakanNya kepada hamba-hambaNya yang soleh. Ameen ya rabbal alameen.

Dipetik dari ismaweb

Thursday, April 9, 2009

BILA ORANG KAFIR BACA AL QURAN

Mari kita sama-sama menyemak hubungan kita masing –masing dengan al Quran.Orang yang paling banyak menceduk hidayah Allah SWT dari sumbernya iaitu al Quran , dialah orang yang taqwanya diiktiraf oleh Allah SWT .Perlu diingat taqwa itu bukan sekadar slogan-sloganan sahaja tetapi ia perlu kita buktikan .
Firman Allah SWT Bermaksud : Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang Yang (hendak) bertaqwa;Al Baqarah :2

Tulisan saya hari ini tidak bercadang untuk merumitkan lagi pemikiran umat Islam dengan memanjangkan lagi perbincangan mengenai hokum orang kafir membaca Al Quran kerana kita telah maklum dan membaca serta mengikuti banyak pandangan mengenainya dari berbagai pihak dengan hujjah masing-masing , malah ada di kalangan kita yang ghairah membaca isu ini dari berbagai-bagai surat khabar dan laman sesawang sehingga lebih banyak helaian yang dibaca , lebih masa mengadap internet daripada helaian al Quran dan jangkamasa yang kita habiskan lebih lama dari masa yang kita peruntukan untuk kita membaca al Quran itu sendiri.

Tulisan hari ini tidak bercadang membincangkan hokum orang kafir membaca Al Quran tetapi saya ingin mengajak pembaca sekelian melihat hokum orang Islam yang tidak mahu mambaca al quran ,tidak mahu mendengar al quran , tidak mahu tunduk dengan hokum hakam al quran dan tidak mahu mengamalkan al quran.

Saya menegaskan dengan setegas-tegasnya , setiap orang Islam wajib membaca ,memahami dan mengamalkan Al Quran , Firman Allah SWT bermaksud :bacalah serta Ikutlah (Wahai Muhammad) akan apa Yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun); Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan Yang keji dan mungkar; dan Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa Yang kamu kerjakan.(al Ankabut 45)

Firman Allah SWTbermaksud :dan Aku diperintahkan supaya tetap menjadi dari orang-orang Islam (yang menyerah diri bulat-bulat kepadaNya),Dan supaya Aku sentiasa membaca Al-Quran". oleh itu, sesiapa Yang menurut petunjuk (Al-Quran dan beramal dengannya) maka faedah perbuatannya itu akan terpulang kepada dirinya sendiri, (An Naml 91-92)

Firman Allah SWTbermaksud:kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariKu, maka sesiapa Yang mengikut petunjukKu itu nescaya ia tidak akan sesat dan ia pula tidak akan menderita azab sengsara.(Surah Toha 123)

Firman Allah SWT bermaksud :"Dan sesiapa Yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukKu, maka Sesungguhnya adalah baginya kehidupan Yang sempit, dan Kami akan himpunkan Dia pada hari kiamat Dalam keadaan buta".ia berkata: "Wahai Tuhanku, mengapa Engkau himpunkan daku Dalam keadaan buta, padahal Aku dahulu melihat?". Allah berfirman: "Demikianlah keadaannya! telah datang ayat-ayat keterangan Kami kepadaMu, lalu Engkau melupakan serta meninggalkannya, dan Demikianlah Engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan".dan Demikianlah Kami membalas orang Yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat keterangan Tuhannya; dan Demi Sesungguhnya azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.(Surah toha 124-127)

Malangnya hari ini , umat Islam terkejut dan terkedu apabila melihat orang kafir membaca al Quran sedangkan tawaran kepada umat Islam sendiri dibiarkan begitu sahaja

Rasulullah SAW bersabda Bermaksud :Orang yang mahir membaca al Quran akan bersama dengan para Nabi dan Rasul sedangkan orang yang membaca al Quran secara “merangkak-rangkak” ketika membacanya , baginya dua pahala.(6670 sahih al Jami’)

Umat islam masih tersipu-sipu malu untuk membaca al Quran walaupun ganjarannya begitu lumayan sekali Rasulullah SAW bersabda Bermaksud :Barangsiapa yang membaca satu huruf al Quran , baginya satu pahala , satu pahala akan digandakan dengan sepuluh kali ganda .Aku tidak mengatakan alif laam miim satu huruf , tetapi alif satu huruf , lam satu huruf dan mim satu huruf.(2910 sunan Tirmizi)

Malang sekali umat Islam sudah jauh berpaling dari mendekati al Quran .Golongan dewasa begitu sibuk dengan mencari kehidupan dan harta , tekun mengikuti turun naik saham dan berita sensasi di media massa sehingga tidak sempat membaca al Quran apatahlagi memahaminya , maka kehidupan pun jauhlah dari panduan al Quran.

Golongan remaja pula sibuk mengikuti perkembangan gossip artis , ahli sukan , perkembangan terbaru telifon bimbit dan dunia keremajaan .Sanggup bersengkang mata sehingga jauh malam untuk menonton perlawanan bolasepak tanpa menjelingpun kepada naskah al Quran yang sangat rindu untuk didakap dibuka dan dibaca.

Pelajaran al Quran diletakkan dihujung-hujung silibus pengajian formal ataupun tidak formal malah ada cadangan al quran dibaca dengan tulisan rumi walaupun Muzakarah fatwa Kebangsaan pada persidangannya ke 24 pada tahun 1989 memutuskan bahawa haram menulis atau digunakan mana-mana bahagian daripada ayat al Quran dengan tulisan yang bukan huruf arab atau bukan tulisan al Quran , untuk mengejar matlamat agar setiap anak-anak khatam juga al Quran 30 juzu’ secara kosmetik sahaja walaupun dengan membacanya dengan tulisan rumi.

Marilah kita kembali kepada al Quran!